Tài sản quý nhất của doanh nghiệp chính là con người
Hotline: 028 2210 2494

Gửi CV cho chúng tôi

Bạn có thể nộp CV trực tuyến bằng cách gửi cho ARCHTRADE theo form dưới đây. Mọi thông tin cá nhân trong CV ARCHTRADE xin cam kết bảo mật và chỉ gửi tới Nhà tuyển dụng khi được sự chấp thuận về nhu cầu công việc của ứng viên:

Thông tin cá nhân
Thông tin CV