CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ARCHTRADE

Tài sản quý nhất của doanh nghiệp chính là con người
Hotline: 028 2210 2494

Tìm kiếm

1000 việc làm đang tuyển dụng

Dịch vụ của chúng tôi

Arch Trade kết hợp nhân tài với cơ hội bền vững. Những ứng viên do chúng tôi tuyển dụng có xu hướng gắn bó với công việc lâu hơn so với thời...

Xem thêm

Dịch vụ Tính lương - Quản lý tiền lương của Arch Trade giúp khách hàng đơn giản hoá quy trình thực hiện những nghĩa vụ theo luật lao động Việt...

Xem thêm

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ARCHTRADE

Arch Trade luôn muốn trở thành cầu nối giữa các ứng viên và nhà tuyển dụng, tạo cơ hội việc làm cho các bạn trẻ trên khắp cả nước có được việc làm ổn định với phúc lợi và đãi ngộ tốt.

Khách hàng của chúng tôi